Samuel på 15 år har boet i en flygtningelejr i udkanten af Sydsudans hovedstad i tre år. Før da boede de i en flygtningelejr i Uganda. Hvis ikke han havde mulighed for at gå i lejrens Oxfam IBIS-støttede skole, ville han sandsynligvis aldrig få en uddannelse. - Foto: William Vest-Lillesøe

By:

Malene Aadal Bo

Børn og unge, der vokser op under krige og katastrofer, er nogle af de mest udsatte mennesker i verden. De har brug for sikkerhed og tryghed. Og så har de brug for at komme i skole. Oxfam IBIS arbejder for, at uddannelse bliver en lige så naturlig del af nødhjælpsindsatser verden over som mad, rent vand og lægehjælp er det i dag. Det er der otte gode grunde til:

  • LIVREDDER: Uddannelse kan være med til at redde liv. Når udsatte børn og unge lærer om hygiejne, kan de beskytte sig selv og deres familier mod smitte. Og når de lærer om sygdomme, ved de, hvordan de kan behandles. Når vi laver uddannelse til børn og unge på flugt eller i krisesituationer, er sundhed og sikkerhed en integreret del af undervisningen. Og samtidig får vi en værdifuld mulighed for at komme i kontakt med forældrene, når de afleverer børnene på skolen. 
  • FREMTID: For at genopbygge et katastroferamt samfund er der brug for mennesker, der kan læse, skrive og regne, og som forstår deres rolle som demokratiske borgere. Adgang til relevant undervisning og uddannelse gør børn og unge i stand til at udnytte deres potentiale, så de kan bidrage til normaliseringen af samfundet. 
  • SAFE SPACE: Børn og unge, der går i skole, er mindre udsatte for at blive børnesoldater eller ende i prostitution eller børnearbejde, for det viser dem alternative måder at tjene penge på. De får en tryggere hverdag og håb om en fremtid, hvilket betyder alverden for børn i krisesituationer.
  • BARNDOM: Skoler er med til at give barndommen tilbage til børn, der har oplevet alt for meget. Her kan de få hjælp til at bearbejde de voldsomme og traumatiske oplevelser, de ofte har med sig. De er sammen med jævnaldrende og kan koncentrere sig om at være børn igen. Forældrene får en pause, hvor de ved, at deres børn er trygge og i øvrigt ofte får noget at spise. Og jo hurtigere, børnene kommer tilbage i skolen, desto bedre: Alle undersøgelser viser, at jo længere tid et barn er ude af skolen, desto sværere bliver det at vende tilbage. 
  • UNDGÅ GENTAGELSER: Uddannelse hjælper mennesker med at forberede sig på det, der kommer. Cykloner, tørker, oversvømmelser - eller angreb fra fjendtlige militser - er ofte tilbagevendende fænomener. Hvis lokalsamfundet er i stand til at forberede sig optimalt, er skaden tit meget mindre, end den ellers ville have været.
  • FRED: Ifølge Verdensbanken falder risikoen for krig med tre procentpoint, hver gang ti procentpoint flere børn kommer i secondary school. For når børn i konfliktområder går i skole, er der mindre risiko for, at de som voksne kommer til at kopiere de voldelige mønstre, de er vokset op med. Gennem målrettet undervisning kan man opbygge en fredskultur og danne fundamentet for en fremtid uden konflikt. Og det er meget sværere for grupper som Boko Haram og Al Qaida at hverve støtter blandt folk, der har fået en uddannelse - for jo mere folk ved, desto sværere er det at fortælle dem ting, der ikke er rigtige. Samtidig er skolerne med til at bygge bro mellem forskellige befolkningsgrupper, der ellers let kunne komme i konflikt. 
  • EGNE ØNSKER: Undersøgelser blandt flygtninge i Grækenland, jordskælvsofre i Nepal og i mange andre katastrofeområder viser det samme: Forældre prioriterer uddannelse til deres børn meget højt, på linje med mad og tag over hovedet. Manglende uddannelse er en af de vigtigste grunde til, at mennesker overhovedet sætter sig op i en synkefærdig båd for at krydse Middelhavet.
  • RETTIGHED: Uddannelse er en menneskeret, men i dag er der millioner af børn, der ikke går i skole på grund af krige og konflikter. Måske er skolerne blevet ødelagt, måske har de aldrig eksisteret. Måske er lærerne flygtet, måske har der aldrig været nogen. Men uddannelse kan ikke vente på fred. 

Fakta

Oxfam IBIS har siden 2002 arbejdet med uddannelse i post-konflikt lande, som Angola, Sierra Leone og Liberia. Siden 2007 har vi arbejdet i Sydsudan, som i 2013 oplevede borgerkrig, og hvor der stadig er konflikt og mange mennesker på flugt. Basal uddannelse i hygiejne og sygdomsforebyggelse er desuden en fast del af alt det nødhjælpsarbejde Oxfam laver rundt om i verden.

 

Kommentarer