Undervisning på en IBIS-støttet skole i Ghana - William Vest-Lillesøe

By:

Rikke Hovn Poulsen

FÆRDIGHEDER: Uddannelse giver mennesker færdigheder, som kan ændre deres livssituation.

DANNELSE: Uddannelse hjælper mennesker til at udfolde deres fulde potentiale, og den danner dem til at blive aktive borgere i samfundet.

DEMOKRATI: Kvalitetsuddannelse giver folk en aktiv stemme i demokratiet og lærer dem, hvordan de bruger den.

LIGHED: Den gør mennesker i stand til at organisere sig i kampen for retfærdighed, lighed og ligestilling.

Kommentarer