Andrés Gómez Vela er direktør for ERBOL - Foto: Kathrine Dalsgaard

By:

Kathrine Dalsgaard

Det meste af IBIS' arbejde i verden foregår gennem et tæt samarbejde med lokale organisationer, som ofte omtales som partnere. Her kommer en af dem til orde og fortæller om, hvordan de ser på samarbejdet og IBIS.

Hvad arbejder din organisation med?

ERBOL er en sammenslutning af 170 radioer, en digital avis med cirka 25.000 daglige læsere og ét uddannelsescenter. Vi skriver og transmitterer de oprindelige folks nyheder og historier på både spansk og de indianske sprog for at skabe et interkulturelt samfund af aktive medborgere. 

Hvor hørte du første gang om IBIS?

Jeg mødte IBIS første gang ved et tilfælde, da jeg var ordstyrer i en paneldebat, som IBIS arrangerede. Vi fattede sympati for hinandens projekter og har samarbejdet siden da.

Hvorfor arbejder ERBOL sammen med IBIS?

Vi samarbejder med IBIS, fordi vi har de samme drømme og idealer. Som IBIS ønsker vi at skabe større deltagelse og inklusion af de oprindelige folk i de politiske beslutningsprocesser.

Hvilken forskel har I gjort?

Siden projektets begyndelse har vi opnået store fremskridt. For seks år siden var de oprindelige folk slet ikke repræsenteret i mediebilledet eller at finde på mediernes dagsorden. Vi har synliggjort dem og givet dem mulighed for at deltage ved at give dem et talerør. I dag er de oprindelige folk at finde på mediernes dagsorden i hele Bolivia, og gradvist får de mere magt i den politiske beslutningstagningsproces. Derudover var især den oprindelige kvinde før en passiv figur, der blot stod bag sin mand. I dag agerer hun som et selvstændigt og tænkende individ i mange forskellige sammenhænge.   

Hvad drømmer du om, I har nået om 10 år?

Sammen med IBIS har vi skabt en digital avis, og vi drømmer nu om at skabe en tv-station, hvor vi også kan gennemføre vores uddannelsesprojekter. Men vigtigst af alt drømmer vi om, at de oprindelige folk, især kvinderne og de unge, får mulighed for at uddanne sig. At de kan læse og fortolke verden på deres eget sprog. Dermed kan de komme med tiltag, der kan være med til at skabe et mere lige, menneskeligt og retfærdigt samfund, hvor vi overkommer alt det, som indtil nu har holdt os tilbage. 

Hvis du kunne ændre én ting i Bolivia, hvad skulle det være?

Jeg ønsker at bo i et land, som ikke kun er rigt på naturressourcer, men også på viden og innovation. Bolivia skal komme med globale løsningsforslag, så vi kan skabe en bedre verden.

Kommentarer