Foto: Lotte Ærsøe

Ligestilling er ikke en selvfølge for de fleste mænd og kvinder i verden. I Oxfam IBIS' samarbejdslande fokuserer projekterne på at sikre en større forståelse for hvorfor ligestilling, og dialog om hvordan, på en ordentlig og inkluderende måde.

Udfordringerne er store i de fleste fattige lande. Oxfam IBIS arbejder blandt andet for:

 • At piger fortsætter deres uddannet efter grundskoleniveau
 • At kvinder får større politiske indflydelse
 • At de traditionelle kulturværdier forenes med ligestilling mellem kønnene

Sierra Leone

Indskrivningen af piger i grundskolen i både Sierra Leone er næsten på niveau med drengene, men de fleste piger når aldrig videre. I Sierra Leone er kun 9,5 procent af alle kvinder uddannet over grundskoleniveau, mens tallet for mænd er 20,4 procent. En af hovedårsagerne er tidlige ægteskaber og graviditet. I landdistrikterne i Sierra Leone bliver halvdelen af pigerne gift, inden de er fyldt 18 år, tit mod deres vilje.

 • Også på den politiske front halter kvinderne bagefter. Antallet af kvinder i parlamentet er 13 procent i Sierra Leone.
 • En ud af seks kvinder risikerer at dø i barselssengen.
 • Oxfam IBIS støtter kvinder, som ønsker at deltage i politik og diskuterer vigtigheden af uddannelse og problemerne ved tidligt ægteskab og graviditet med de unge piger.

Ghana

Indskrivningen af piger i grundskolen i Ghana er næsten på niveau med drengene, men de fleste piger når aldrig videre. 8,3  procent af de folkevalgte i Ghanas parlament er kvinder.

I Ghana har Oxfam IBIS oprettet model skoler, som er særligt tilrettelagt til at uddanne piger og sikre deres videre uddannelse. I 2011 sluttede det første kuld af elever på den første modelskole med en enkelt elevs frafald på grund af flytning. Af denne gruppe gik flere end 60 procent videre til gymnasiet. Det er langt over gennemsnittet i Nordghana, hvor ca. 50 procent af pigerne gennemfører grundskolen, 20 procent gennemfører gymnasiet og ca. 5 procent går videre til universitetet.

Modelskolen har inspireret andre kommuner i det nordlige Ghana. Der er nu mere end 40 skoler og antallet stiger.

Liberia

“Kvinder kan alt, hvad mænd kan,” siger en skråsikker 26-årig Sarah Johnson, som netop er blevet færdig som bygningsarbejder på Oxfam IBIS værkstedsskole i Liberia. Desværre viser statistikkerne, at kvinder i Vestafrika sjældent får chancen for at vise det. Værkstedsskolen giver hvert år omkring 60 unge heraf 30 kvinder muligheden for at lære et håndværk og lære at læse og skrive.

 • 13 procent af de folkevalgte i Liberias parlament er kvinder.
 • I Liberia har tre ud af fire kvinder været udsat for vold af en mandlig bekendt eller slægtning.
 • En ud af seks kvinder dør i barselssengen.

Guatemala

Kvinderne i Guatemala sikrer sammenhængskraften i både familier og lokalsamfund, men machokulturen undertrykker deres rettigheder. Siden år 2000 er mere end 3.800 kvinder blevet dræbt i Guatemala, og hvert år udsættes tusindvis for vold og voldtægt. Mange piger - især fra oprindelige folk - får ikke mulighed for at uddanne sig, og de fastholdes i en fattigdomsspiral. Mange familier efterlades af uansvarlige fædre, mødrene bliver eneforsørgere, og mange unge fra dysfunktionelle familier havner i kriminelle gadebander. Oxfam IBIS gav i 2010-2011 legater til 80 mayateenagepiger, så de kunne fuldføre deres skoleuddannelse. Oxfam IBIS gav desuden unge faglig træning i bæredygtig turisme og lokaludvikling for at skabe arbejde, udvikle lokalsamfund og promovere uddannelse for piger. I to år har Oxfam IBIS haft en regional rådgiver i kønsspørgsmål i Guatemala.

I Guatemala er nogle af de største ligestillingsproblemer:

 • Kvinder udsættes for vold og mord
 • At kvinder diskrimineres i forhold til videregående uddannelse
 • Mange enlige kvindlige forsørgere og dysfunktionelle familier

Nicaragua

Machokulturen betyder, at vold mod kvinder er udbredt. Fulde mænd tæver eller lemlæster deres koner med macheter, og kvinder udsættes konstant for verbal vold i form af sjofle råb. En af verdens strengeste abortlove forbyder terapeutisk abort. Staten har for eksempel forbudt en 11-årig pige at få abort efter en voldtægt, selvom hendes liv er i fare på grund af graviditeten. Mange kvinder er dog socialt og politisk engagerede.
Oxfam IBIS har med URACCAN-universitetet givet 30 kvindelige ledere fra de oprindelige folk en diplomuddannelse i kønsbestemt vold. 40 kvinder fra ramafolket blev uddannet i deres rettigheder som kvinder og etnisk gruppe. I 2012 gives 146 kvinder og unge fra chorotegafolket kurser i at forarbejde og sælge landbrugsprodukter for at sikre økonomisk uafhængighed. I flere år har Oxfam IBIS også støttet et kvindeforum, der forebygger vold i familierne i den nordlige Raanprovins.

I Nicaragua er nogle af de største ligestillingsproblemer:

 • En af verdens hårdeste abortlovgivninger
 • Vold mod kvinder
 • Machokulturens manglende respekt for kvinder

Bolivia

Blandt oprindelige folk i Bolivia er det generelt forventningen, at mænd tager sig af det offentlige liv, og kvinderne det private. Hvis kvinderne vover sig ud på arbejdsmarkedet, tjener de i gennemsnit kun det halve af mændene.

På den anden side opnåede kvinderne ligestilling i politik med Bolivias nye grundlov, som sikrer, at 50 procent af de politisk valgte ledere er kvinder. I praksis sidder kvinderne dog mange steder bare på suppleantposter. Andre steder sidder der kvinder men de bliver sjældent hørt.

Mens knap 20 procent af Bolivias kvinder er analfabeter, mod kun syv procent af mændene, ser det bedre ud hos de yngre: Blandt 14-25-årige har drenge og piger samme uddannelsesniveau.

Oxfam IBIS støtter kurser for 120 kvindelige ledere i de oprindelige folks organisationer. Kurserne handler om nye love, Bolivias historie, økonomi med videre. Læseplanerne er udviklet sammen med kvinderne. Oxfam IBIS støtter også møder for kvindelige ledere fra hele landet.

I Bolivia nogle af de største ligestillingsproblemer:

 • At sikre ligestilling i politik i praksis
 • Machismo - kvinderne skal stadig tage sig af alt med familien
 • At sikre kvalitetsundervisning til piger og sikre at de bliver i skolen

Mozambique

Mozambique er præget af en mandsdomineret kultur, der blandt andet betyder, at gifte kvinder er forpligtet til at lægge krop til, når deres ægtemænd vil have sex. Mange kvinder bliver gravide uden for ægteskabet og ender som eneforsørgere. Det er ikke ualmindeligt, at en lærer udnytter sin position til at have sex med en elev. Alt dette betyder, at kvinder er særligt udsatte, når det gælder hiv og aids. I aldersgruppen 15-19 år er tre gange så mange piger som drenge smittede.

Oxfam IBIS forsøger at ændre på ubalancen mellem mænd og kvinder gennem uddannelse og øget politisk indflydelse. I skolen har Oxfam IBIS blandt andet oprettet pigeklubber og fået flere kvinder ind i skolebestyrelserne. Oxfam IBIS har uddannet 420 kvindelige aktivister til forud for sidste valg at anspore andre kvinder til at bruge deres stemmeret. Fem af aktivisterne blev selv valgt ind i byråd. I dag fortsætter Oxfam IBIS med at uddanne kvindelige politikere, så de både har mod og viden til at sætte dagsordenen.

I Mozambique er nogle af de største ligestillingsproblemer:

 • En stærk patriarkalsk kultur
 • Hustruvold og seksuelle overgreb
 • Manglende uddannelse

Sydsudan

Verdens nyeste land er et af de allermindst udviklede, og de dårlige vilkår rammer kvinderne hårdest.

92 procent er analfabeter, risikoen for at dø under graviditet og barsel er blandt verdens højeste. Mange piger bliver giftet bort i 13-årsalderen, de er økonomisk afhængige af deres mænd og har kun lidt at skulle have sagt både i og uden for familien.

Der er dog positive tegn. Ved valget i 2011 udgjorde kvinderne 51 procent af vælgerne, og en tredjedel af pladserne i det nye parlament gik til kvinder. Lige mange piger og drenge begyndter i grundskolen, og der er generelt medvind til dem, der arbejder for ligestilling.
Oxfam IBIS opbygger uddannelsestilbud til de store børn og unge og har særligt fokus på at gøre skolerne til sikre læringsmiljøer, så også pigerne trygt kan komme der. Samtidig arbejder Oxfam IBIS for at sikre ligestilling blandt lærere og involvere kvinder i forældrearbejdet omkring skolerne.

I Sydsudan nogle af de største ligestillingsproblemer:

 • Den traditionelle mandsdominerede kultur er udbredt og manglende kendskab til menneskerettigheder
 • Kvinder og piger rammes hårdt af dårlige sundheds- og uddannelsesforhold
 • Vold i hjemmet