Foto: Mike Kollöffel

I Mozambique fokuserer Oxfam IBIS’ uddannelsesprogram på lige adgang til uddannelse for alle, med særlig vægt på at realisere dette for piger og marginaliserede grupper.

De første pigeklubber blev oprettet i 2010, og klubberne støttes af Oxfam IBIS’ uddannelsesprogram gennem partnorganisationen, Den Mozambicanske Lærerforening (ONP). Pigeklubberne er en af de måder, hvorpå lærerforeningen arbejder for at sikre, at pigerne respekteres både af lærere og de andre elever, og derved formår at færdiggøre deres skolegang.

Klubberne har som formål at sikre pigerne en stærkere stemme i samfundet og skolen og blandt andet give dem opbakning til at sige fra overfor og anmelde seksuelt misbrug i skolen. Pigeklubberne er også åbne for drenge, da de ønsker at skabe opmærksomhed og holdningsændringer hos drengene. Der kommer dog flest piger i klubberne.

Der afholdes en række forskellige aktiviteter i klubberne, for eksempel udfærdigelse af aviser, radiodebatter, teater med temaer som hiv/aids, og pigers rettigheder. Desuden undervises der i emner som: Baggrunden for oprettelsen af pigeklubberene, lærernes opførelse vs. menneskerettighederne, misbrug og seksuel chikane af piger, beskyttelse og uddannelse af piger, hiv/aids, demokrati, borger- og menneskerettigheder samt fortalervirksomhed.