Fred

Foto: William Vest-Lillesø
Fredsopbygning

Ulighed er en af de grundliggende årsager til voldelige konflikter. Vi arbejder for at skabe fred. Og for at civilsamfundet – både kvinder og mænd, børn og unge - spiller en aktiv rolle i fredsprocesserne.

Vi skabe et rum for dialog mellem de mange interessenter så de bliver engagerede sammen og får indflydelse på fredsforhandlinger og fredsopbygning. Vi kæmper for mere inkluderende, effektive og bæredygtige måder at gøre det på.

  • Vi integrerer konfliktanalyse og fredsopbygning i alle de områder, vi arbejder med.
  • Vi sætter gang i nye måder at arbejde på inden for de strukturer, der i dag arbejder med fredsopbygning og nødhjælp i konfliktramte lande. For at skabe en bæredygtig fred skal lokalbefolkningen have ejerskab til processen.

Læs mere