Hvad har mayaguder med vores udviklingsarbejde at gøre? Svaret er alt, når man er i Guatemala. Her arbejder IBIS med og for oprindelige folk, og derfor indgår overnaturlige elementer som en naturlig del af vores arbejde - Foto: Claudia Rosenlund
Foto: Claudia Pujol Rosenlund

Projektets navn Funding Leadership Opportunities for Women forkortes i daglig tale til FLOW.

Baggrund

Vold mod kvinder meget udbredt og en væsentlig forhindring for udvikling og fattigdomsbekæmpelse.

Projektet

Støtte til kvinder og deres organisationer i at opnå politisk indflydelse ved at skabe de forandringer og rammer, der reducerer vold og diskrimination mod kvinder.

Geografisk område: Burundi, Liberia og Guatemala

Projektperiode: 2017-2022

Partnere: Den hollandske ngo Impunity Watch har aktiviteter i Burundi og Guatemala. Oxfam IBIS har aktiviteter i Guatemala og Liberia i samarbejde med foreløbig otte lokale organisationer

Financiering: 80 millioner kroner bevilliget af det hollandske udenrigsministerium