Nødhjælp

Foto: William Vest-Lillesø
Nødhjælp og uddannelse i nødsitationer

Vi redder liv, når katastrofen rammer, og hjælper de ramte med at komme videre med livet. Og vi sørger for, at børn og unge hurtigt kommer i gang med deres uddannelse igen. For i skolen får de redskaberne til at skabe en bedre fremtid for sig selv og deres samfund uden krig, vold og flugt.

Vi støtter lokalsamfund med at blive bedre forberedt på at håndtere chok og usikkerheder. Og vi hjælper med at genopbygge samfund, så de kommer styrkede ud af katastrofen og kan se fremtiden i øjnene på deres egne vilkår. I vores nødhjælpsarbejde vil vi:

  • Sørge for, at flere mennesker – især børn, unge – kan tage en god uddannelse under krige og katastrofer.
  • Styrke lokalsamfundets kapacitet og rolle i at håndtere kriser. Nødhjælpsarbejdet skal helst ledes af lokale kræfter - både mænd og kvinder og de unge skal være med.
  • Forbedre forståelsen, forbindelsen og synergien mellem nødhjælpsarbejdet, udviklingsarbejdet og fredsopbygningsarbejdet.
  • Kæmpe for at skaffe flere penge til gode nødhjælpsprogrammer, ikke mindst til uddannelse under krige og katastrofer.

Læs mere