Årsomsætning 2017/18 (15 måneder)

Oxfam IBIS' samlede omsætning var i 2017/18 på lidt over 336 millioner kroner. Omsætningen er ekstraordinær høj idet Oxfam IBIS omlægger til Oxfam regnskabsår som går fra april til marts.
Dermed er der i 2017/18 omsætningen indeholdt både Danida Rammebevillingen og Danida Strategisk Parnerskab.

Administration

I 2017/18 brugte Oxfam IBIS 5,9 procent på administration og 4,9 procent når kommunikation og fundraising er trukket fra.

Finansiering

Rammebevillingen og Strategisk Partnerskab bevillingen fra Danida udgør 60 procent af Oxfam IBIS' indtægter. 35 procent af Oxfam IBIS' indtægter kommer fra andre institutionelle donorer – især SIDA og EU.

Indsamlede midler fra private bidragsydere, fonde, Danmarks Indsamlingen med flere, udgør 14,3 millioner kroner eller 5 procent af den samlede omsætning.

Knap 100 procent af de brugte midler gik til det langsigtede udviklingsarbejde. Heri er inkluderet den fortalervirksomhed, der gennemføres i samarbejdslandene. Oxfam IBIS opstartede i 2018 den humanitære indsats finansieret af Danidas strategiske partnerskab på det humanitære område.

Oxfam IBIS CVR-nummer

Oxfam IBIS CVR-nummer er 88 13 64 11