Partnere

Lokale partnere glæder sig til at komme i gang.
Foto: Morten Blomqvist
Sammen mod ulighed

Oxfam IBIS arbejder sammen med ligesindede verden over for at gøre noget ved den strukturelle ulighed, der holder mennesker fast i fattigdom. Det arbejde er helt centralt i FN’s verdensmål (SDG) for en bæredygtig udvikling – en universel og ambitiøs plan for verdens fremtid, som vi alle bør bidrage til.

Vi arbejder især for opnåelse af:

Mål 1: Afskaf fattigdom
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 17: Partnerskaber for handling
plus det ekstra mål 18 om unge.

 

Læs mere